13_caolines_vimianzo

Caolines de Vimianzo

Explotación de xacementos de caolines, micas e areas silíceas situados en Vimianzo, aplicando criterios de ecosostibilidade. Cun persoal con alto grao de experiencia, tanto na investigación coma no tratamento e a obtención dos minerais, o destino principal das súas vendas é a exportación.

Sector

Produción de minerais.

Actividade principal

Extracción, produción, tratamento e distribución de caolines, micas e areas.

Produtos/servizos destacados

Caolín, mica, area, asistencia técnica, ensaios de laboratorio.

Datos de contacto