obradoiro_gambon

Obradoiro Cambón

Obradoiro artesán adicado a elaboración de pezas de cerámica, tanto para uso cotián como decorativas. Os acabados envellecidos en negro e marfil, ademáis dunha marcada decoración repleta de simboloxía celta, son a súa característica máis definitoria. Bebendo sempre da tradición para crear deseños de nova feitura, cun carácter e singularidade, únicos en Buño.

Sector

Artesanía.

Actividade principal

Produción de pezas de olería de Buño.

Produtos/servizos destacados

Personalización de pezas para agasallos, ánforas, xogos de viño e de café, pratos decorativos, colgantes, imáns…

Datos de contacto